تلفن تماس مشاوره و پشتیبانی : 09912802311

دسته : سنگ رودخانه ای

پروژه سنگ رودخانه ای
1399/05/03

پروژه سنگ رودخانه ای

سنگ رودخانه ای یا قلوه سنگ به اصطلاح به سنگ هایی گفته میشود که توسط جریان آب گرد شده و لبه های آن از بین رفته است.همه ی آن ها شکلی نرم و یکپارچه دارند.ابعاد ان بین ۶ تا ۲۰ سانتی متر است. کاربرد قلوه سنگها: محوطه سازی. پوشش های مصنوعی مصالح ساختمانی برای نمای دیوار . ایجاد مسیر و پیاده رو. ...
بیشتر بخوانید
پروژه سنگ رودخانه ای
1399/05/03

پروژه سنگ رودخانه ای

سنگ رودخانه ای یا قلوه سنگ به اصطلاح به سنگ هایی گفته میشود که توسط جریان آب گرد شده و لبه های آن از بین رفته است.همه ی آن ها شکلی نرم و یکپارچه دارند.ابعاد ان بین ۶ تا ۲۰ سانتی متر است. کاربرد قلوه سنگها: محوطه سازی. پوشش های مصنوعی مصالح ساختمانی برای نمای دیوار . ایجاد مسیر و پیاده رو. ...
بیشتر بخوانید