تلفن تماس مشاوره و پشتیبانی : 09912802311

برچسب : سنگ دانه بندی

صفحه اصلی
1399/03/21

صفحه اصلی

[vc-html-1 postid='1' iscontent='true' id='html1' name='' addclass='main-slider ltr' bgimage='' /][vc-html-2 postid='1' iscontent='true' id='html2' name='' addclass='fluid-section-one' bgimage='' /][vc-html-3 postid='1' iscontent='true' id='html3' name='' addclass='services-section' bgimage='' /]...
بیشتر بخوانید
سنگ دانه بندی چیست
1399/04/07

سنگ دانه بندی چیست

سنگ دانه بندی سنگ دانه بندی از حیث اندازه ، شکل و رنگ از ارزان ترین و زیباترین و متنوع ترین مصالح در فضا سازی ، ساخت گذرگاه ها و محوطه سازی  می باشد. شن سفید دانه بندی فرآوری شده از سنگ سفید چینی الیگودرز در گذرگاه ها منظری بسیار زیبا را خلق می کنند. این مناظر از نظر رهگذران نه به سختی و خشنی سنگ...
بیشتر بخوانید
تماس با ما
1399/05/03

تماس با ما

[vc-html-1 postid='6' iscontent='true' id='html1' name='' addclass='contact-form-section' javascript='on' bgimage='http://tohid-stone.ir/Media/Uploads/contact1.jpg' /][vc-html-2 postid='6' iscontent='true' id='html2' name='' addclass='' javascript='on' bgimage='' /]
بیشتر بخوانید
گالری تصاویر
1399/05/04

گالری تصاویر

[vc-html-1 postid='8' iscontent='true' id='html1' name='' addclass='portfolio-page-section' javascript='on' bgimage='' /]
بیشتر بخوانید